Cserelapi (Cserealjai református ifjúsági havilap)

"Az ajándékozó bővelkedik,és aki mást felüdít, maga is felüdül."
/Példabeszédek 11, 25/

2011. június 27., hétfő

Bibliai könyv

Királyok második könyve

A könyv a kettészakadt királyság korát írja le a babiloni fogságig. 1Kir könyvének közvetlen folytatása a 2 Kir, ami mint a könyv felirata is sejteti az izraeli és a júdai királyok uralkodását mutatja be, és értékeli ki az Isteni szó szempontjából. Jól ismert prófétai alakok jelennek meg: Illés, Elizeus. A hozzájuk hasonló prófétákat nevezzük nem író prófétáknak, akik külön próféciagyűjteményt (mint pl. És könyve) nem hagytak hátra. Tevékenységüket egyedül a Kir könyveiből ismerhetjük meg. Így is árnyalt kép áll előttünk. A nép között a próféták Isten szócsövei, akik az igaz tant és életvezetést hirdetik. A nép hétköznapjaiban azonban a pogányság, a bálványimádás burjánzik. Ezt az súlyosbítja, hogy vannak nem ihletett próféták, akik a mindenkori hatalmat szolgálják, és helyeslik, mi több Isten szerintinek nevezik az mindenkori utat. Valószínűleg hivatásszerű próféták voltak az ilyenek. A nép, aki az elöljáróira támaszkodott, sokszor nem tudott dönteni az igaz és a hamis prófétai szó között. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a nép néhány próbálkozás ellenére sokszor a rossz úton jár. Közvetlenül ez is hozzásegített a Kr. e. 587-es fogságra vitelhez.

A könyv a Kr. e IX. századtól a VI. századig mutatja be Izrael történelmét. Bár fel-fel bukkan időről időre egy-egy király, aki az Úr útja szerint járt (részben Jésu 10. fej; Ezékiás 18–20; Jósiás 22–23), mégis a népnek a hűtlenség miatt, amibe vezetői keverték, és aminek nem állt ellen, el kell vesznie. Egy súlyos üzenet a mindenkor embere számára: Isten mindig megbocsát, de a tetteknek van következménye is. A bocsánat nem jelenti a következmények semmissé tételét, hanem a bűnbocsánatban lehetőséget kapunk a jóvátételre.

Intsen bennünket a könyv és Izrael és Júda népének szomorú sorsa, akik tanítók, tanárok, részlegvezetők, családanyák, családapák, presbiterek vagy másfajta vezetők leszünk, hogy a népet nagy bajba keverhetjük, ha nem járunk az igazságban. Imádságban könyörögjünk a helyes útért, hogy azokat akiket ránk bíztak (lehet egy barát, kistestvér) az Úr útjára vezessük. Olvassuk a könyvet és tanuljunk a hibákból, de még többet a pozitív példákból.

Kató Szabolcs Ferenc

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése