Cserelapi (Cserealjai református ifjúsági havilap)

"Az ajándékozó bővelkedik,és aki mást felüdít, maga is felüdül."
/Példabeszédek 11, 25/

2011. június 27., hétfő

Bibliai könyv

Királyok második könyve

A könyv a kettészakadt királyság korát írja le a babiloni fogságig. 1Kir könyvének közvetlen folytatása a 2 Kir, ami mint a könyv felirata is sejteti az izraeli és a júdai királyok uralkodását mutatja be, és értékeli ki az Isteni szó szempontjából. Jól ismert prófétai alakok jelennek meg: Illés, Elizeus. A hozzájuk hasonló prófétákat nevezzük nem író prófétáknak, akik külön próféciagyűjteményt (mint pl. És könyve) nem hagytak hátra. Tevékenységüket egyedül a Kir könyveiből ismerhetjük meg. Így is árnyalt kép áll előttünk. A nép között a próféták Isten szócsövei, akik az igaz tant és életvezetést hirdetik. A nép hétköznapjaiban azonban a pogányság, a bálványimádás burjánzik. Ezt az súlyosbítja, hogy vannak nem ihletett próféták, akik a mindenkori hatalmat szolgálják, és helyeslik, mi több Isten szerintinek nevezik az mindenkori utat. Valószínűleg hivatásszerű próféták voltak az ilyenek. A nép, aki az elöljáróira támaszkodott, sokszor nem tudott dönteni az igaz és a hamis prófétai szó között. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a nép néhány próbálkozás ellenére sokszor a rossz úton jár. Közvetlenül ez is hozzásegített a Kr. e. 587-es fogságra vitelhez.

A könyv a Kr. e IX. századtól a VI. századig mutatja be Izrael történelmét. Bár fel-fel bukkan időről időre egy-egy király, aki az Úr útja szerint járt (részben Jésu 10. fej; Ezékiás 18–20; Jósiás 22–23), mégis a népnek a hűtlenség miatt, amibe vezetői keverték, és aminek nem állt ellen, el kell vesznie. Egy súlyos üzenet a mindenkor embere számára: Isten mindig megbocsát, de a tetteknek van következménye is. A bocsánat nem jelenti a következmények semmissé tételét, hanem a bűnbocsánatban lehetőséget kapunk a jóvátételre.

Intsen bennünket a könyv és Izrael és Júda népének szomorú sorsa, akik tanítók, tanárok, részlegvezetők, családanyák, családapák, presbiterek vagy másfajta vezetők leszünk, hogy a népet nagy bajba keverhetjük, ha nem járunk az igazságban. Imádságban könyörögjünk a helyes útért, hogy azokat akiket ránk bíztak (lehet egy barát, kistestvér) az Úr útjára vezessük. Olvassuk a könyvet és tanuljunk a hibákból, de még többet a pozitív példákból.

Kató Szabolcs Ferenc

2011. június 4., szombat

Hivatalos Plakát


V. IKE – EmberHalásznapok

Sáromberke, 2011.júl. 14-17.

Meghívó

Kedves fiatalok!

Szeretettel meghívunk benneteket az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő IKE-EmberHalásznapokra. A rendezvényre, július 14-17 között kerül sor Sáromberkén. (A korhatár:13-22 év; előnyben a konfirmadnusok)

Az indulás csütörtök reggel lesz, akiknek kedvük és bátorságuk illetve kerékpárjuk van, azokkal, kerékpárokkal indulnánk a helyszín fele. A táv körülbelül 15 kilométer. A többiek vonattal indulnának. Mindkét csoportot táborfelelős fogja irányítani.

Rövid programismertetés:- halászverseny, túrázás, előadások, csoportdinamikai játékok, bibliaismereti vetélkedő, túlélő verseny, sport (foci, röplabda, kosárlabda, tollas, bicikli), tábortűz, éneklés, evangélizáció, ifjúsági istentisztelet, fotó verseny, mászás, filmklub, koncert.

A részvételi szándékotokat jelezzétek legkésőbb július 7-ig az ember_halasz@yahoo.com e-mail címen vagy a 0743776996 telefonszámon.

Hozzatok magatokkal hálózsákot, halászbotot (akinek szüksége lesz rá) és sátrat(+műanyag fóliát, eső esetén). A benevezési díj 35 RON, amely tartalmazza a program ideje alatt az ellátás költségeit, a vetélkedőkön való részvételt és a tó használati díját.

2011. május 25., szerda

Imatémák


Imatémák az V. EmberHalásznapokkal kapcsolatban:

1. Legyenek résztvevők

2. Legyen elég a pénz

3. Isten jelenléte a rendezvény alatt

4. Jó idő a rendezvény alatt

5. Programok

6. Áhitatok és előadások

7. Bölcsesség az esetleges problémák megoldására

8. Evangélizációs munka jó menete

9. A szervező csapatért

10. Ébredésért

11. Az előadókért

12. A váratlan helyzetekért

13. Megtérésekért

14. A helyért ahol szervezzük

15. Isten lelje örömét az egészben

+ egyéb dolgok, amik eszetekbe jutnak

2011. május 23., hétfő

V. EmberHalásznapok

Meghívó

V. IKE – EmberHalásznapok

Sáromberke, 2011.júl. 14-17.

Meghívó

Kedves fiatalok, tisztelt lelkipásztor!

Szeretettel meghívunk benneteket az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő IKE-EmberHalásznapokra. A rendezvényre, július 14-17 között kerül sor Sáromberkén. Azon fiatalok jelentkezését várjuk, akik tagjai valamelyik gyülekezet ifis csoportjának. A rendezvény fő célja nem annyira a halászás, mint inkább a Marosvásárhelyen és környékén élő és tevékenykedő ifjúsági csoportok megismerése, baráti kapcsolatok kialakítása és az evangélizáció. S majd a tábor lejárta után szeretnénk, ha az egymás közösségébe való ellátogatás révén továbbmélyülne és továbbfejlődne a halásznapokon már kialakult egymás és Istenhez való tartozás tudata.

Az indulás csütörtök reggel lesz, akiknek kedvük és bátorságuk illetve kerékpárjuk van, azokkal, kerékpárokkal indulnánk a helyszín fele. A táv körülbelül 15 kilométer. A többiek vonattal indulnának. Mindkét csoportot táborfelelős fogja irányítani.

Rövid programismertetés:- halászverseny, túrázás, előadások, csoportdinamikai játékok, bibliaismereti vetélkedő, túlélő verseny, sport (foci, röplabda, kosárlabda, tollas, bicikli), tábortűz, evangélizáció, ifjúsági istentisztelet

A részvételi szándékotokat jelezzétek legkésőbb július 7-ig az ember_halasz@yahoo.com e-mail címen vagy a 0743776996 telefonszámon. Mellékeljétek csapatotok névsorát és a halászversenyen való részvételi szándékotokat, nevezzétek meg csapatvezetőtöket, valamint adjátok meg az elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím). Hozzatok magatokkal hálózsákot, halászbotot (akinek szüksége lesz rá) és sátrat. A benevezési díj 35 RON, amely tartalmazza a program ideje alatt az ellátás költségeit, a vetélkedőkön való részvételt és a tó használati díját. A benevezett csoportok július 10-ig kézhez kapják a részletes programot.

!!! FONTOS: A rendezvény lefolyása alatt alkoholt fogyasztani, illetve dohányozni szigorúan tilos, hisz jelszavunk: ”Ép testben, ép lélek!”

Szeretettel várunk mindenkit!

Kérjük tisztelettel a lelkipásztor urat, hogy szíveskedjék népszerűsíteni a programot a gyülekezet ifjúsági csoportja körében. Áldást kívánva életére és szolgálatára.

Marosvásárhely, 2011, május 29.

Tisztelettel:

Kötő Ferencz - Barna

Programfelelős

2011. március 26., szombat

Öreg könyvben lelt kézírás

Novum Testamentum in Vetere latet,

Vetus Testamentum in Novo patet.

Izsák atyja áldozattya,

Jákób álma, lajtorjája,

Mózes bokra, kősziklája,

égből lehullott mannája,

az Áron mondola-fája,

Sámson maga és halála,

Illyés felragadtatása,

Ézsaiás két leánya,

rézkígyó, páska-bárányok,

azzal járó áldozatok,

próféták, papok, királyok,

szentek-szentye ládájával,

Kerubim- s Szerafimjával –

Krisztust jelent e példázat,

ez az igaz magyarázat!