Cserelapi (Cserealjai református ifjúsági havilap)

"Az ajándékozó bővelkedik,és aki mást felüdít, maga is felüdül."
/Példabeszédek 11, 25/

2011. március 25., péntek

Sámuel második könyve

Sámuel második könyve

Bár e cikk keretein belül külön tárgyaljuk a könyveket, de Sámuel második könyve nem önálló mű, hanem az előző folytatása, mi több a Királyok könyvét készíti elő. A Sámuel és a Királyok könyveit egy négykötetes történelmi, teológiai könyvként képzelhetjük el. Nem csoda tehát, hogy 2Sám témájában, stílusában, elbeszélői technikájában az első könyvet követi és ott folytatja, ahol az elbeszélés abbamaradt.

A könyv az izraelita vallás egy központi részét tartalmazza, Dávid királyságát mutatja be annak árnyoldalaival együtt. Mindemellett a dávidi ideál, az Isten által uralkodó király eszménye nagyon erősen felszínre tör a 2Sám-ben. A izraeliták számára Dávid mindig az ideális királyt testesítette meg, és ez a kor az, amely a királyság aranykorát mutatja be. A történelem során istentelen királyok váltották egymást a trónon, és ennek következtében a nép folyamatos támadásoknak volt kitéve a környező népek által. Dávid személye jelentette az ilyen helyzetben az Isten segítségének garanciáját: ha a nép Istennel jár, a szabadítás biztos. A kegyelem adott, hiszen a nép sokszor megtapasztlja, de sokszor vissza is él vele, ami ismét veszélybe sodorja. Lassan a messiási alak előképe lesz Dávidból, éppen ezért messiási jelző, mikor Krisztus Urunkat a „Dávid fia” jelzővel illetik.

A könyv azonban nem utópisztikus helyzeteket ír le, hanem nagyon is emberi problémákat dolgoz fel. Dávidot egyik felesége meggyűlöli, fiai fellázadnak ellene, házasságtörést követ el. Az élet komoly problémái nem kerülik el a nagy uralkodót. Viszont ez a király a bűn és baj közepette is tudott Istenhez kiáltani, bűnbánatot tartani, türelmesen Istenre várni, a szabadulást nem emberi bűnös eszközökkel sürgetni. Nem a rendíthetetlen ember jelenik meg, hanem az esendő ember, aki Istenre szorul. A könyv tanúságot tesz, hogy az Istenhez forduló ember mindig bűnbocsánatra lel. Istennél nincs olyan, hogy nincs visszaút. Az alázatosakat felemeli és felmagasztalja. Ezért is kapja meg az ígéretet Istentől, hogy családja Isten fogadott fiaként fog uralkodni Izraelen.

A könyv az élet minden területéről egy-egy kérdést és egy-egy választ tartalmaz. Érdemes időt szakítani, meglátod majd, hogy sok helyzet nagyon hasonló a tiedhez, és épp úgy a te szabadulásod is hasonló, ha nem nagyobb lesz.

Kató Ferenc Szabolcs

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése